Foto: F 8 Kamratförening.


Örnen ritades 1941 av den värnpliktige flygföraren Ludvig Lindgren (3.div) och kom senare att användas som emblem för F 8's divisioner. Den första och enda flygplanstypen som målandes med detta divisionsemblem på F 8 var J 9:orna. Under mitten av 1943 målades en svart örn med repektive röd, blå eller gul rund botten på båda sidor om flygplanskroppen. Det har även förekommit J 9:or med svart örn målad på en vit rund botten. Om dessa flygplan tillhört Stabens flygavdelning eller flottiljstabens flygavdelning råder det dock delade meningar.

Denna divisionsmarkering blev relativt kortvarig då den redan 1945 försvann i och med att F 8 bytte ut sina J 9:or mot J 22:or. Några av de J 9:or som överfördes från F 8 till F 11 fortsatte dock att flyga med F 8-märkning och med F 8's divisionsemblem. Trots sin korta "levnadstid" så blev örnen en av de mer kända divisionsemblemen inom Flygvapnet, dels på grund av sitt utseende men också på grund av sin storlek.

Under -50 och 60-talet så fortsatte örnen med respektive bottenfärg att användas som hjälmdekal på förarnas flyghjälmar och på detta sätt visa divisionstillhörighet. Denna hjälmdekal är idag mycket eftertraktad av samlare då det endast finns ett fåtal kvar från denna tid.
 

Foto: via Magnus Billestedt.
J 9 Blå Erik ur F 11. Bilden är troligtvis tagen sommar/höst 1945.