Hangar 1.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv.

Fyra stycken J 26 uppställda på "Gubbängen". Notera kanslihuset i bakgrunden.
Foto: via Johan Tilosius.

Idag bedrivs det kommersiell verksamhet i den gamla hangaren.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

B 6 (7204) tillhörande Stabens flygavdelning. 1940.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv.