Sven Uggla (Sven E:son Uggla)

Född: 20 juni 1908, Stockholm.
Död: 10 april 1980, Täby.

Uggla påbörjade sin karriär i armén och blev utnämnd till fänrik vid I 1 Svea Livgrade. Han blev löjtnant i Flygvapnet 1937, kapten 1940, major 1945, överstelöjtnant 1948 och överste 1952.

Han var flottiljchef på F 8 Barkarby mellan åren 1952 och 1963. Därefter ingick han i övervakningskommisionen i Korea mellan åren 1963 och 1964.