Bäverdalen är benämningen på Sveriges första jaktcentral (JC) och byggdes troligtvis 1943/1944. Hur den fick sitt namn är faktiskt en ganska lustig historia. Man skulle kunna tro att jaktcentralen hade "Bävern" som anropssignal, och att "Bäverdalen" är någon slags allmän slang för denna anläggning, men så är inte fallet. Bäverdalen fick sitt namn efter två elektriker som allt som oftast befann sig inne i anläggningen. Dessa två elektriker fick efter en tid det gemensamma smeknamnet "Bävrarna", förmodligen eftersom de till en stor del av tiden, likt bävrar, befann sig under marken. Vem som myntade bergreppet "Bäverdalen" är ej känt, men det blev sedemera anläggningens "officiella" namn.   

Bäverdalen har under årens lopp använts till ett flertal olika verksamheter, bland annat som Basbat, övnings-KC, Stabsplats för I 1, Stabsplats för Hemvärnet, förråd samt experimentell verksamhet för Flygstabens räkning. Bergrummet har också vid ett flertal tillfällen använts för olika krigsspel. 

Bäverdalens nödutgång låg placerad cirka 75m sydost om huvudinslaget, eller strax öster om By 221. Byggnaden var i betong och mätte ca 4x5x2,5m. Från början var nördutgången troligtvis kamouflagemålad i grönt, brunt och svart. Den målades sedermera om till helgrönt för att sedan målas om ytterligare en gång, denna gång i vitt. Taket bestod av en cirka 15cm tjock betongplatta. Den kraftiga dörren in till byggnaden öppnades med hjälp av två handtag av hävstångsmodell. Runt kanten på dörren fanns en tjock gummilist. Inne i byggnaden fanns stegen ner till Bäverdalen. På platsen där nödutgången låg återfinns nu en vändplan med tillhörande parkering.

Bäverdalen plomerades 2006, men återöppnades av nuvarande markägare vår/sommar 2011. Markägaren önskar vara annonym och är inte intresserad av vidare "bunkerturism". Webmaster kommer inte besvara frågor rörandes ägarförhållanden, nuvarande användningsområde eller anläggningens plats.
 

Delförstoring av dokument som i originalutförande visar försvarsställningarna vid stödjepunkt 3 musikbacken. På detta dokument syns Bäverdalen men då benämnt som "Påbörjat skyddsrum för F 8 byggn 178".

Dokument: KrA. Redigering: Fredrik Lagerlöf.

Inslag. Framgrävt under vår/sommar 2011.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Gång in mot stötvågsporten.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Närbild på stötvågsporten som fortfarande är i fungerande skick.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Ingång till anläggning. Dörren till vänster leder in till ett mindre vaktutrymme.
Foto:Fredrik Lagerlöf.
 

Huvudkorridor. Sammanlagt  tjugo rum i varierande storlek.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Toalettutrymme. Från början rörde det sig om ett klassiskt torrdass, men efter som tiden gick byttes de ut mot modernare mulltoaletter.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Till detta rum var under en tid basbataljonen förlagd.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

I detta rum har man konstruerat en Faradays bur.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Elcentral.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Ett av de större rummen. Notera nedsänkningarna i golvet och kabelrännorna.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Dörr ut till mellanrummet mellan berget och huskroppen.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Yttervägg samt del av tak.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Nödutgång.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Nödutgång Bäverdalen. Klicka på bilden för att förstora.
Foto: Lantmäteriet.