Rb 68 uppställda på den hårdgjorda delen av stråk 03-21.
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.
 

Montering av belysningsradarantenner.
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.
 

Täckningsdiagram för Rb 68.
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.
 

Rb 68 uppställda på den hårdgjorda delen av stråk 03-21.
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.
 

Flygfoto över robotgrupp uppställda på den hårdgjorde delan av stråk 03-21.
Foto: F 8 Kamratförenings bildarkiv.
 

Interjörbild rbgc (robotgruppcentral).
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.