Välkomna till den definitiva Robot 68-sidan.

Stockholm/Motala, 23 januari 2021.

2014 bestämde vi oss (Fredrik och Håkan) för att tillsammans skriva den första heltäckande boken om Rb 68. Eller iallafall en så heltäckande bok som möjligt. Åren gick och högarna med handlingar, fotografier, ögonvittnesskildringar och anekdoter växte. Till slut hade vi så mycket material att vi förstod att om vi skulle försöka presentera allt detta i en bok så skulle vi förmodligen få skriva en hel bokserie, alternativt tvingas att prioritera kraftigt när det gällde vilken information och vilka fotografier som skulle publiceras och vad som skulle hamna i fortsatt förvar i deras arkiv, och det ville vi inte.

Lösningen blev således att bokplanerna hivades åt sidan och att allt istället skulle publiceras på nätet. På så vis skulle vi inte tvingas att välja vad som skulle publiceras utankan publicera precis så mycket som de vill. Sammantaget en vinst för alla!

Så nu börjar resan! Vi kommer med start nu och framgent att lägga ut det mesta av det vi har som är publicerbart. I kolumnen till höger kommer ni att kunna följa våra framsteg genom att klicka er emellan de olika rubrikerna som finns. De kommer allt eftersom tiden går att byggas ut och innehålla mer och mer information och bilder. Nya rubriker kommer också att tillkomma.

Med detta så önskar vi er välkomna till vår gemensamma Rb 68-resa!

Med vänliga hälsningar,
Fredrik/Håkan

Pincipskiss för uppställning vid väg.
Dokument: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Principskiss för uppställning i terräng.
Dokument: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.