Fanöverlämning på F 8 Barkarby 6 juni 1939.
Foto: Järfälla kommuns bildarkiv.

Välkommen till Kungl Svea Flygflottilj F 8 Barkarbys minnessida.

Denna sida tillägnas minnet av Sveriges första jaktflottilj. Målet med sidan är att belysa de flesta av de verksamheter som bedrevs på F 8 Barkarby samt att försöka skapa en mycket god översiktsbild av en av flygvapnets mest mångsidiga flygflottiljer.
Arbetet med att lägga in information och bilder sker fortlöpande.

-------------------


Sedan 2020 är denna sida även huvudportalen för Fredrik Lagerlöfs och Håkan Walls presentation av deras forskning kring Robot 68​ samt dess närliggande funktioner.​​​​​​

Nyheter i korthet

:99 Bjälebo färdigställd. Det finns en hel del kul grejer där.
---
3 Oktober 2022
:52 Rynningsnäs färdigställd.
Kortare telefonintervju genomförd.
Ändring av begrepp i texterna - från "stridsgrupperingsplats till "krigsgrupperingsplats".
---
2 Oktober 2022
Ny underrubrik tillagd och påbörjad under Grupperingsplatser - "Robotplattor". Där kommer vi att fylla på med allehanda text, fotografier och dokument om själva robotplattan, de olika typerna, hur de byggdes osv.
:14 Bockara färdigställd.
:54 Rynningsnäs påbörjad.
---
1 Oktober 2022
F 8 och F 10 grupperingsplatser är nu färdigställda. Iallafall så långt som det går nu, möjligtvis kommer det mer framöver och då redovisas det här.
Kika lite extra på :29 Kullaröd, där finns det en liten smällkaramell.

Nu påbörjas arbetet med att lägga ut bilder, information, dokument m m gällade F 12 grupperingsplatser.
--- 
30 September 2022
:1 Everöd färdigställd.
:45 Dörröd påbörjad.
Mindre justeringar, uppdateringa och förbättringar genomförda,
---
29 September 2022
Bilder och text har lagts till. Målsökare, termobatteri, och kablage under rubriken "Roboten och dess delar.
Bild och dokument tillagda till :1 Everöd. 
---
28 September 2022  
Bilder och text har lagts till. Robotkropp, rammotor, bränslesystem, hydraulsystem och startraketer under rubriken "Roboten och dess delar".
---
25 September 2022
:63 har uppdaterats, ny information och bilder har lagts till.
:1 har påbörjats.
---
22 September 2022
:4 har uppdaterats med ytterliagre bilder.
:66 har uppdaterats, ny information och bilder har lagds till.
F 12 huvudsida har påbörjats. information och bilder har lagts till.
---
21 September 2022
It's been a busy day!
Översynen fortsatte även idag. :51, :69 och :4 har uppdaterats. Ny information och bilder har lagts till.

Avsnittet om radiolänk har uppdaterats med mer text och ett nytt utseende.

Helt nytt för dagen är ansnittet om robot under rubriken "Robot och Lavett. Text har lagts in och nu väntar vi bara på att bilderna ska komma fram så att de kan läggas ut
----
20 September 2022
:129, :26, :7 har uppdaterats. Ny information och bilder har lagts till.

Ett tidigare problem som gjorde att det inte gick att klicka upp bilder till större format har åtgärdats.

Smärre rättningar av stavfel och benämningar har gjorts. 
---
19 September 2022
Överynen fortsätter. :113, :37, :150 och :32 har uppdaterats. Ny information, bilder, dokument m m har lagts till.
---
18 September 2022
En större översyn av innehållet i de upplagda grupperingsplatserna är påbörjad. Vi börjar med :116 Segersäng. Detta arbete kommer att ske parallellt med övrigt arbete på denna sida, så detta kommer att ta lite tid.
---
17 September 2022
Ny rubrik tillagd " Rb 68 - en potentiell kärnvapenbärare".
---
16 September 2022
Ny rubrik tillagd "kommunikation".
Underrubriker "Tele" och "radiolänk" tillagda.
---
15 September 2022
Bilder och text tillagda till samtliga grupperingsplatser inom förstärkningsalternativ F10A.
---
15 September 2022

Mer text och bilder tillfört F8D :15 Alunda.

Ny underkategori tillförd till F10. "F10A och F10D, forskning". Information och dokument tillförda.

Påbörjat F10A :114 Troedsberga,

Påbörjat F10A :117 Hishult.
---
14 September 2022
Omstrukturering av F8D :15 Alunda påbörjad. Ny text, dokument och bilder tillagda.
---
13 September 2022
Text, dokument och bilder tillfört F17C :119 Matteröd.

Allmänna justeringar, rättningar, förtydliganden, bildbyten m m. 
---
12 September 2022
Text, dokument och bilder tillfört  F8B :164 Lenåsen.

Påbörjat F17C :119 Matteröd.

Allmänna justeringar, rättningar, förtydliganden, bildbyten m m. 
---
8 September 2022
Text, dokument och bilder tillfört :85 Västra Ed.
---
7 September 2022
Ny underkategori tillförd till Robot 68.
"Alternativa grupperingsplatser".
---
7 September  2022
Påbörjat att tillföra information till  F 8, F10, F 12, F 13 och F 17.
---
6 September 2022
Ytterligare bilder, dokument och information tillagt till Förstärkningsalternativ F 8.  
---
5 September 2022
Blider samt ytterligare information tillagt till Förstärkningsalternativ F 8.
---
5 September 2022
Vi är tillbaka, nu kommer det att hända saker på sidan. Häng med!
----
28 januari 2021
Ny rubrik "Förstärkningsalternativ" tillförd.
Text och dokument inlagda.

28 januarl 2021
Ny information tillagd under F8A :146 Storberget och :153 Fallåsen.
Ny rubrik "Robotteknik och levett" tillförd.

27 januari 2021
Startsida "Robot 68" uppdaterad.
Bilder och text tillagt till Robot 68 - Historik.

23 januar1 2021
Arbetet med att omstrukturera Rb 68 till att omfatta samtliga robotflottiljer samt ytterligare information om systemet har påbörjats. Arbetet med utbyggnaden kommer att ske löpande över tid.

31 juli 2020
Mindre rättningar/justeringar gällande Rb 68.

31 juli 2020
Sidan fungerar åter som den ska.

Länksidan uppdaterad, brutna länkar borttagna. 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9 juni 2013
Hemsidans första dag, varmt välkomna!

Värpliktiga övar "Patron ur" vid vakten.
Foto: Järfälla kommuns bildarkiv.
 

Sk 15 på plattan senhösten 1946.
Foto: Järfälla kommuns bildarkiv.
 

Två Rb 68 uppställda på bantröskel 21.
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.
 

Krigsgrupperingsplats :116 Segersäng.
Källa: FortV.

J 9 ur F 8 på Kiruna flygfält en kall vinterdag 1943.
Foto: Järfälla kommuns bildarkiv.

Bana 06-24 hösten 2011.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Tre Rb 68 på robothöjden.
Foto: F 8 Kamratförening bildarkiv.
 

Infart till övningsgrupperingsplats :15 Alunda.
Foto: Håkan Wall.