Tack!

Följande personer, företag och organisationer har på olika sätt bidragit med material till denna sida. Till er riktas ett stort och hjärtligt tack!

Magnus Billestedt
Bertil Bjäre
Sune Blomqvist
Niklas Börjesson
Tony Damberg
Anders Eklund
Hans Fehrnström
Per Friberg
Per Fridh
Roy Fröjdh
Hans-Ove Görtz (FHT)
Lars A. Hansson
Claes Bjärle
Cleive Hornstrand
Åke Janneryd
Alf Kling
Åke Lundberg
Göran Nilsson
Patric Norrå
Daniel Rapp
Daniel Regnér
Ulf Seijmer
Christer Sidelöv
Magnus Sjöblom
Richard Brinkeback
Roger Tammelander
Håkan Wall

F 8 Kamratförening
Försvarsmakten
Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT)
Järfälla kommun bildarkiv
 

Ett särskilt tack riktas till Arboga Robotmuseum och dess eldsjälar för erat brinnande engagemang samt den välkomnande och hjälpsamma inställningen till oss som med iver vill lära oss mer. Utan er hade jag vetat betydligt mindre än jag gör idag!   
 

Donationer

Har du fotografier eller andra saker som på ett eller annat sätt är relaterat till F 8 och vill säkerställa att deras historiska värde bevaras och uppskattas så tar jag gärna emot dem. Det kan röra sig om fotografier, nålmärken, kläder eller askkoppar, ja allt som har F 8-anknytning är av intresse. Inget är för stort och inget är för litet.

Om du har något som du vill donera kontakta webmaster, mailadress finns nedan. 

J 26 Grön Olle fotograferad utanför Hangar 83.
Foto: Järfälla kommun bildarkiv