Stridsgrupperingsplats. Färdigställd: 70.09.01.


Med hänsyn till nuvarande markägare anges inte platsens exakta läge.

Översiktsplan :69 Tungelsta.
Dokument: FortV.
 

Markavtal upprättat mellan "Kronan" och den dåvarande markägaren. Sida 1 av 3. Avtalet är avidentifierat av webmaster enligt nuvarande markägares önskemål.
Dokument: Via markägaren.
 

Markavtal upprättat mellan "Kronan" och den dåvarande markägaren. Sida 2 av 3. Engångsersättningen betalades kontant.
Dokument: Via markägaren.
 

Markavtal upprättat mellan "Kronan" och den dåvarande markägaren. Sida 3 av 3.
Dokument: Via markägaren.
 

Robotplatta 1, infart.
Foto: Håkan Wall.
 

Lavettfäste och kabelränna, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.

 

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.
 

Simulatormastfäste.
Foto: Håkan Wall.
 

Simulatormastfäste
Foto: Håkan Wall.
 

Radiolänkmastfäste.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.
 

Radiolänkmastfäste. Imponernade nog gick muttrarna fortfarande att gänga av.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.
 

Jordningskabelfäste på fundament.
Foto: Fotografen önskar vara anonym.