Stridsgrupperingsplats. Anläggningsår: 71/72.

Med hänsyn till nuvarande markägare anges inte platsens exakta läge.

Översiktsplan :116 Segersäng.
Foto: Dag Malmström via Håkan Wall.
 

Robotplatta 1, infart.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 2, infart.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 2, cementkant.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 3, infart.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 3 ett par år innan än föregående bild. Betydligt mer övervuxet.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 4 ett par år innan föregående bild. Betydligt mer övervuxet.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.
 

Radiolänkmastfäste.
Foto: Håkan Wall.
 

Simulatormastfäste.
Foto: Håkan Wall.