Stridsgrupperingsplats. Anläggningsår: 71/72.

Med hänsyn till nuvarande markägare anges inte platsens exakta läge.

Översiktsplan :26 Kårsta.
Foto: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Infart till grupperingsplats.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.
 

Kabelränna, robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.
 

Utlopp kabelränna, robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 3, infart.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.
 

Utlopp kabelränna, robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 4, infart.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.
 

Kabelränna och lavettfäste, robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.
 

Simulatormastfäste.
Foto: Håkan Wall.
 

Simulatormastfäste.
Foto: Håkan Wall.