Stridsgrupperingsplats. Anläggningsår: 67/68.

Med hänsyn till nuvarande markägare anges inte platsens exakta läge.

Översiktsplan :32 Söderlövsta.
Foto: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Infart.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 1, lavettfäste och jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 3, infart.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.
 

Radiolänkmastfundament.
Foto: Håkan Wall.
 

Radiolänkmast, infart.
Foto: Håkan Wall.