Övningsgrupperingsplats :15 Alunda. Platsen är idag mycket övervuxen och det är således mycket svårt att urskilja plattorna. Det genomfördes ett flertal övningar på :15 Alunda varje år. Vecka 50, dvs mitt i vintern, var det slutövning för den äldre värnpliktsomgången samt "introduktion" för den yngre. Däremellan skedde ett flertal övningar under realistiska och fältmässiga former. :15 Alunda var dessutom den enda grupperingsplats som robotdivisionen fick besöka i fredstid. Krigsgrupperingsplatserna var mycket hemliga och besöktes aldrig av uniformerad personal och aldrig någonsin av värnpliktiga

De värnpliktiga fick genom de många övningarna en mycket god fältvana, möjligtvis till och med den bästa inom FV. Denna goda fältvana resulterade senare i att de värnpliktiga började kalla sig själva för "robotjägare". Med viss verklig stolthet ska tilläggas!

Anläggningsår: 67/68.

Med hänsyn till nuvarande markägare anges inte platsens exakta läge.

Översiktsplan :15 Alunda.
Foto: Dag Malmström via Håkan Wall.
 

Maskerad Brr och Rgbc vid övningsplats Alunda. Bilden har tagen från den plats som den gröna pilen markerar på översiktsplanen ovan.
Foto: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Gruppering, övningsplats Alunda.
Foto: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Grind samt väg in till övningsområde.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 1 täckt av mossa.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 4 i riktning mot Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.
 

Fundamentrest till telefonskåp. Telefonskåp fanns endast vid övninsgrupperingsplatser.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.