Stridsgrupperingsplats. Anläggningsår: 70/71.

Med hänsyn til nuvarande markägare anges inte platsens exakta läge.

Översiktsplan :129 Ekeby.
Foto: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Robotplatta 1.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 2.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 3, fästen för lavett samt jordningsvajer.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 4.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 4, till vänster i bild skymtar robotplatta 3.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för kragg.
Foto: Håkan Wall.