Stridsgrupperingsplats. Färdigställd: 68.08.26.

Med hänsyn till nuvarande markägare anges inte platsens exakta läge.

Översiktsplan :37 Västland.
Dokument: FortV.
 

Infart och grind till grupperingsplats. Fotat i riktning mot den allmänna vägen.
Foto: Daniel Rapp.
 

Slingan i riktning mot grupperingsplatserna. Plats ca 040 på översiktsplanen.
Foto: Daniel Rapp.
 

Robotplatta 1.
Foto: Daniel Rapp.
 

Robotplatta 1, vy mot slingan.
Foto: Daniel Rapp
 

Lavettfästen samt övervuxen kabelgrav, robotplatta 1.
Foto: Daniel Rapp.
 

Robotplatta 2.
Foto: Daniel Rapp.
 

Kant, robotplatta 2.
Foto: Daniel Rapp.
 

Robotplatta 3.
Foto: Daniel Rapp.
 

Kabelgrav, robotplatta 3.
Foto: Daniel Rapp.
 

Lavettfäste, robotplatta 3.
Foto: Daniel Rapp. 
 

Robotplatta 4.
Foto: Daniel Rapp.
 

Lavettfästen, robotplatta 4.
Foto: Daniel Rapp.
 

Kabelgrav, robotplatta 4.
Foto: Daniel Rapp.
 

Kabelgrav samt kabelrännans utlopp, robotplatta 4.
Foto: Daniel Rapp.
 

Robotplatta 4, vy mot slinga.
Foto: Daniel Rapp.
 

Plats för brr.
Foto: Daniel Rapp.
 

Fundament för SM-mast.
Foto: Daniel Rapp.