Stridsgrupperingsplats. Anläggningsår: 71/72.

Med hänsyn till nuvanande markägare anges inte platsens exakta läge.

Översiktsplan :150 Österlövsta.
Foto: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Infart grupperingsplats.
Foto: Fredrik Lagerlöf
 

Robotplatta 1, infart.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf
 

Robotplatta 1, lavettfästen.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 1, lavettfäste och kabelgrav.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 2, lavettfäste.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 2, kabelgrav.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 2, utlopp kabelgrav.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 3, infart.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 3.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 3, lavettfäste.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 3, kabelgrav.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robptplatta 4, kabelgrav.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 4 sedd från Robotplatta 3.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Plats för rbgc.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Infart till plats för brr.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Plats för brr.
Foto: Fedrik Lagerlöf.
 

Plats för kragg.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Simulatormastfäste.
Foto: Fredrik Lagerlöf.