Stridsgrupperingeplats :153 Fallåsen identifierades och besöktes 2015. Platsen byggdes aldrig ut och av förberedelser syns det inte några spår. 

Principskiss över den tilltänkta stridsgrupperingsplatsen.
Källa: FortV.

Rekognoceringsrapport.
Källa: FortV.

Markvinkeldiagram.
Källa: FortV.