Pilarna visar de fyra robotplatser som fanns uppe på robothöjden.
Foto: Eniro.
 

Robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Lavettfästen, robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Kabelränna, robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 2.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Transportväg i riktning mot trafikledartornet.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Transportväg i riktning mot robotplatta 3 och 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Uppställningsplats i närheten av robotplatta 3 och 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 3.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Plats för brr och rbgc.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Plats för kragg.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Värn i närheten av robotplatta 1.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Flygfoto taget över flottiljen 1970.
Foto: F 8 Kamratförening akriv.
 

Flygfoto visandes robothöjden. taget ca -68. Notera att brr, rbgc samt kragg  finns uppställda i bildens vänstra kant. I bakgrunden syns bana 03-21 och 3.div hangar.
Foto: F 8 Kamratförening arkiv.
 

Flygfoto taget vintern -63. Anläggningsarbetet på robothöjden har startat.
Foto: F 8 Kamratförening arkiv.