Den 12 maj 1965 premiärvisades för första gången ett operativt Rb 68-kompani i Sverige. Platsen för denna visning var bantröskel 21 på F 8 Barkarby. Fyra stycken robotlavetter med tillhörande Rb 68 hade ställts upp och många av åskådarna var både häpna och stumma inför dessa mäktiga krigsmaskiner.

Av de sex robotdivisioner som beställts av CFV blev två förlagda till F 8, en övningsdivision och en skoldivision. De övriga övningsdivisionerna förlades till F 10 Ängelholm, F 12 Kalmar, F 13 Bråvalla och F 17 Kallinge. Kostnaden för dessa sex divisioner uppgick till nästan 300 Mkr, vilket på den tiden var en mycket ansenlig summa.

I en robotdivision ingick två robotkompanier som var för sig kunde verka som självständiga enheter. Varje robotkompani omfattade bland annat en belysningsradar (brr), en robotgruppcentral (rbgc), fyra lavetter, åtta robotar samt strömförsörjningsaggregat (kragg), kablar, provutrustning och en mängd fordon.

Själva roboten var 8,46 meter lång inklusive startraketer (7,76 meter utan). Roboten vägde 1251kg eller 2385kg inklusive startraketer och lavett.  Den hade två ramjetmotorer av typ Thor BT 1 som drevs med fotogen. Dessa två motorer lämnde dock inte någon drivkraft förrän roboten kommit upp i överljudsfart, och därför var roboten även försedd med fyra startraketer med en dragkraft om 700kg vardera. Brinntiden för startraketerna var cirka fyra sekunder och då hade roboten nått en hastighet på cirka mach 1,6. Därefter tog ramjetmotorerna vid. När startmotorerna brunnit ut fälldes de automatiskt. Ramjetmotorerna drev sedan upp roboten till sin maxfart vilket var cirka mack 2,6. Roboten innehöll förutom en högexplosiv stridsdel även  målsökare, styrsystem, bränsletankar med tillhörande pumpar samt batterier.

Totalt köptes 96 Rb 68 för operativt bruk samt 10 stycken som skulle användas för olika prov, tester och mätningar. Av de 96 var samtliga krigsplacerade ute på förband, vilket i sin tur betyder att man övade med samma robotar som man i en händelse av krig skulle skjuta skarpt med. Utöver detta så fanns det ett flertal övningsrobotar/blindrobotar. Övningsrobotarna var de Rb 365 som användes under utprovningarna av Bloodhound-systemet mellan åren 1959 och 1961 vilket i sin tur ledde fram till anskaffningen av Rb 68. Rb 365 är till utseende och funktion mycket lik Rb 68 men de kunde inte användas ihop. De kvarvarande Rb 365 tömdes och barlastades och användes under hanteringsutbildningen, dvs innan de värnpliktiga fick hantera skarpa Rb 68. 

Roborförbanden var i operativt bruk mellan åren 1965 och 1978. Mellan åren1965 och 1974 bestod robotförbanden av sex robotdivioner om vardera två kompanier och mellan 1974 och 1978 av två robotbataljoner om vardera tre kompanier.

Fyra stycken Rb 68 uppställa på F 8 inför premiärvisningen 1965.
Foto: Arboga Robotmuseum.
 

De fyra robotplatserna uppe på "Robothöjden". I bildens nedre högra del syns skjutvallen.
Foto: Eniro.
 

Översiktsskiss över robothöjden på F 8. Siffrorna 1 - 4 markerar platsen för robotplattorna, 5 markerar platsen för uppställning av brr (belysningsradar), 6 markerar platsen för uppställning av rbgc (robotgruppcentral), 7 markerar platsen för kragg (kraftaggregat), 9 markerar riktning till RL-mast (radiolänkmast). I området bör det även funnits en SM-mast (simulatormast) men jag har inte ännu lyckats lokalisera var den stått.
Skiss: Fredrik Lagerlöf.
 

Ett fullt grupperat robotkompani uppställd vid bantröskel 21 på F 8.
Foto: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

I ett krigsorganiserat robotkompani ingick det 138 man varav ca 13 var fast anställda officerare, resten var värnpliktiga. Till kompaniet tillhörde även två reservofficerare.

I ett robotkompani ingick följande plutoner. Listan visar även hur fördelningen av officerare såg ut.

Chefsgrupp
Kompch, yoff
Stf Kompch, yoff tekn
Rbstridsledare, yoff
Rbstridsledare (2), resoff
 
Robotpluton
Plutonch, yoff tekn
Stf plutonch, tekn
Robottekn, yoff tekn
 
Radarpluton
Plutonch, yoff tekn
Brrtekn (2), yoff tekn
Rbgctekn (2), yoff tekn
 
Stab- och trosspluton
Kvartermästare, yoff
Stf kvm

De övriga befattningarna inom plutonerna bemannades av värnpliktiga.

Rb 68-systemet omgärdades av ett enormt hemlighetsmakeri och det hemligaste av allt var krigsgrupperingsplatserna. Man övade aldrig på dessa platser och de fick heller aldrig besökas av militär uniformerad personal. En gång om året var man dock tvungen att besöka krigsgrupperingsplatserna för att kontrollera skicket samt för att göra krigsplanläggning och då gjordes det i civila kläder och med civila bilar.

En rolig anekdot angående hemlighetsmakeriet kring Rb 68 var att vid den årliga inspektionen så skulle bultarna som fäster skyddsplattorna över lavettfästena smörjas in med fett för att undvika att de rostar fast, och för att överhuvdtaget ens få röra en sådan bult så var man tvungen att vara minst kapten. Normalt sett inom det militära så brukar allt som är förknippat med underhåll och infettning vara en syssla för värnpliktiga, men inte det här.

Totalt sett så fanns det trettiotre hemliga krigsgrupperingsplatser längs med östkusten, från Uppland i Norr till Skåne i söder. Krigsgrupperingsplatserna tillhörde ett grupperingsområde. Det fanns totalt tolv grupperingsområden och till varje grupperingsområde hörde tre krigsgrupperingplatser. Utöver dessa krigsgrupperlingsplatser fanns även fyra övningsgrupperingsplatser, och dessa var de enda platser där robotförbanden kunde öva under fältfässiga förhållanden samt uppträda i militär uniform och med militära fordon och materiel. Övningsgrupperingsplatserna var inte belagda med samma höga sekretess som krigsgrupperingsplatserna. Det fanns även konstruktionsmässiga skillnader mellan de två. Övningsgrupperingsplatserna hade åttkantiga robotplattor likt de som fanns inne på flygflottiljerna vid fredsgrupperingsplatsen, teleplint fanns, förekomst av asfalterade ytor, staket och vid vissa plaster även förbudsskyltar. Inget av detta fanns vid krigsgrupperingsplatserna. 
 

Pincipskiss för uppställning vid väg.
Dokument: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Principskiss för uppställning i terräng.
Dokument: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Fin vy över F 8. Notera Robothöjden och de två fredsgrupperade Rb 68. Klicka för större bild.
Foto: Roy Fröjdh.

Dokument: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Dokument: Med tillstånd ur Dag Malmströms samligar.
 

Handhavandesövning vid bantröskel 21.
Foto: Arboga Robotmuseum