Vi har fått en hel del mail där det efterfrågas bilder på F 8's robotdivision grupperad i fält. Vi har ryckt i alla våra kontakter men har tyvärr inte lyckats få fram några bilder där robotdivisionen befinner sig under fältmässiga förhållanden. Det vi  däremot har fått fram är några bilder från robotdivisionen på F 13 och deras sista övning. Dessa bilder har således ingenting med F 8 att göra med de kan i alla fall ge en liten inblick i hur det såg ut då det begav sig.

Bilderna är tagana vid övningplats F13B :85 Västra Ed, 1974.
 

Fordonskolonn på väg mot övningsplats.
Foto: Hans Fehrnström.
 

Rb 68 väl inpacketerad för transport.
Foto: Hans Fehrnström.
 

Kamouflerad brr (Belysningsradar).
Foto: Hans Fehrnström.
 

Av- eller pålastning av robot.
Foto: Hans Fehrnström.
 

På- eller avlastning av robotlavett.
Foto: Hans Fehrnström.
 

En Rb 68 uppställd och klargjord. En imponerande och mäktig syn! Till höger om roboten, under kamouflagenätet syns brr (belysningsradar) och troligtvis rbgc (robotgruppcentralen).
Foto: Hans Fehrnström.
 

En Rb 68 ståendes på robotplatta. 
Foto: Hans Fehrnström.