:15 Alunda

Övningsgrupperingsplats :15 Alunda är den först färdigställda övningsgrupperingsplatsen inom robotverksamheten, Den ritades 67.02.09 och färdigställdes, inspekterades och driftsattes knappa sex månader senare, 67.08.07. Alunda hade kodnamnet "Busken".
Platsen tillhörde primärt de två robotdivisionerna på F 8 och det genomfördes ett flertal övningar här varje år. Många av de mer relistiska övingarna genomfördes i fält och de värnpliktiga fick med tiden en mycket god fältvana, kanske till och med denn bästa inom hela Flygvapnet. På vissa håll har det rapporterats att de värnpliktiga efter en tid började kalla sig själva för "robotjägare", en högt inofficiell titel förstås, men med viss verklig stolthet.

En återkommande övning varje år var vinterövningen vecka 50. Det var slutövningen för den äldre värnpliktsomgången samt "introduktiuon i fält" för den yngre. I regel förlöpte övningen mycket bra då de värnpliktiga vid den här tiden var mycket sammansvettsade. Dock skedde det naturligtvis en del "tråkningar" gentemot den yngre värnpliktsomgången som hade långt kvar till muck! På platsen genomfördes även KÖF (KrigsÖvning Förband) och SÖF (Särsklid Övning Förband). :15 Alunda var, liksom de andra övningsgrupperingsplatserna, den enda grupperingsplatserna som robotdivisionerna fick besöka i fredstid.
 

:15 Alunda sett från ovan under sjuttiotalet. Slinga för Rbgc, brr och kragg samt de fyra robotplattorna syns tydligt. Värt att notera är även att det inte var speciellt mycket vegetation runt själva övningsgrupperingsplatsen vilket måste ha betytt, eftersom platsen ligger på en höjd, att de uppställda robotarna måste ha synts kanska väl, åtminstone ifrån vissa vinklar.
Foto: Lantmäteriet. 

Situationsplan :15 Alunda.
Källa: FortV.
 

:15 Alunda, dåtid

Maskerad Brr och Rgbc vid övningsplats Alunda.
Foto: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

Gruppering, övningsplats Alunda.
Foto: Med tillstånd ur Dag Malmströms samlingar.
 

:15 Alunda, nutid

Infart till övningsområde.
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Plats för brr och strax bakom, mot trädkanten, kragg. Plats för brr ät strax till vänster utanför bild. 
Foto: Fredrik Lagerlöf.
 

Plats för rbgc. I närheten av granen till höger stod Tele-skåpet.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Rester av bärlager.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Fundament för SM-mast.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Vy upp mot platsen för brr och kragg.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Sargkant, robotplatta 1. Notera att den har varit grönmålad.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

SÖF 1971

SÖF (Särsklid Övning förband) tidig höst 1971. Befälet till högen i den nedre mittersta biulden är krigskompanichef Kn Sven Hammar.
Foto: F8KF, Cleive Hornstrand, Anders Eklund. 

:15 Alunda, nutid - fortsättning

Robotplatta 1. Naturen har återttagit det mesta av de två första robotplattorna och vill man se betong får man lyfta på mossan. Under finns lavettfärsten och kabelgravar i förhållandevis gott skick.
Foto: Fredrik Lagerlöf. 

Lavettfäste.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Robotplatta 3. Används idag som foderplats för nötkreatur. Det är dock inte rekommenderat att stiga ut på själva plattan utan knähöga gummistövlar.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Sargkant med flagnande grön färg.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Fundament för RL-mast.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Förläggningsplats. Återfinns på den västra sidan i riktning mot utfarten efter robotplatta 4.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Uppställningsplats för fordon och släp. Återfinns på den högrta sidan i rikting mot utfarten strax efter man kommit ut ur skogen,
Foto: Fredrik Lagerlöf. 

Utfart.
Foto: Fredrik Lagerlöf.

Tonsvarare. Denna finns ej kvar idag.
Foto: Fredrik Lagerlöf.