Stridsgrupperingsplats. Anläggningsår: 67/68.

Med hänsyn till nuvarande markägare anges inte platsens exakta läge.

Översiktsplan :59 Sadelmakartorp.
Foto: Dag Malmström via Håkan Wall.
 

Robotplatta 28
Foto: Håkan Wall.
 

Kabelgrav, robotplatta 28.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 29.
Foto: Håkan Wall.
 

Lavettfästen samt kabelränna, robotplatta 29.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 30.
Foto: Håkan Wall.
 

Infart, robotplatta 31.
Foto: Håkan Wall.
 

Robotplatta 31.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för rbgc.
Foto: Håkan Wall.
 

Plats för brr.
Foto: Håkan Wall.
 

Simulatormastfäste.
Foto: Håkan Wall.